Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.


Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, urzędami i innymi podmiotami;
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów;
 • pomoc prawną w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej (umowa spółki, postępowanie rejestrowe);
 • stałą obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa administracyjnego (w tym prawa budowlanego), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • windykacje należności;
 • sprawy z zakresu nieruchomości;
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • sprawy rodzinne, w tym rozwody, alimenty, regulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, podziały majątku,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy pracownicze,
 • sprawy karne,
 • szeroko rozumiane sprawy administracyjne.

W celu zapoznania się ze szczegółowym zakresem świadczonych usług, zapraszamy do kontaktu.