Sylwia Kamińska
radca prawny
Radca prawny wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. W 2013 r. uzyskała tytuł magistra na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.W 2017 r. złożyła egzamin radcowski, uzyskując najlepszy wynik na roku oraz wyróżnienie od Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Podczas odbywania aplikacji była zatrudniona w kancelarii radcowskiej w Kielcach. W 2012 r. ukończyła kurs sądowego kuratora społecznego. Prowadzi zajęcia dla Świętokrzyskiego Uniwersytetu III Wieku.

Sylwia Lisowska-Krakowiak
radca prawny, dr nauk prawnych
Radca prawny wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. W 2010 r. uzyskała tytuł magistra na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2014 r. złożyła egzamin radcowski, otrzymując wyróżnienie od Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. W 2018 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, broniąc rozprawę doktorską „Instytucje kuratorów a realizacja prawa do sądu w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym”. Podczas odbywania aplikacji była zatrudniona w kancelarii radcowskiej w Kielcach. W 2010 r. ukończyła kurs mediatora sądowego. Prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Marta Śnioch
radca prawny
Radca prawny wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach w 2014 r. W 2009 r. uzyskała tytuł magistra na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji biznesowych. Wpisana na listę mediatorów w Sądzie Okręgowych w Kielcach. Od października 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.